Corona

Update 14-10-2020: aanvullende maatregelen rijksoverheid

Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Er gelden aanvullende maatregelen die ook ons sportaanbod raakt. De maatregelen zijn met name bedoeld om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Als vereniging volgen we deze maatregelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Gevolgen:

 • De resterende competitiewedstrijden vervallen;
 • Doordat het ’s avonds steeds korter licht is, zijn er ook geen veldtrainingen meer;
 • We gaan het seizoen afsluiten en evalueren en nieuwe plannen maken;
 • We gaan de accommodatie (veld en clubgebouw) winterklaar maken;
 • We gaan kijken naar sportaanbod voor de komende maanden, zaaltrainingen en volgend seizoen;
We willen iedereen uitdagen om juist tijdens de uitbraak van het coronavirus veerkracht te tonen die bij sportmentaliteit hoort. Kijk wat er binnen de regels nog wel verantwoord kan. Blijf actief, blijf bewegen en blijf sporten. Werk juist nu aan je gezondheid, fitheid en weerbaarheid.

Namens het bestuur en de technische commissie

Serwin van Dijk (voorzitter)
Keep safe, keep fit!

Corona – beleid en afspraken bij Cubs Hardenberg

Bijgewerkt 11-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zorgelijk. Aantal veiligheidsregio’s met niveau Ernstig gestegen naar 8.
Bijgewerkt 10-10-2020. Onderstaand beleid gecommuniceerd. Het onderstaande beleid en maatregelen liever als pdf lezen? Dat kan.
klik dan hier

We vinden de veiligheid van onze leden en bezoekers topprioriteit. We zetten ons in om te kunnen blijven sporten zolang dit verantwoord kan. Sport en bewegen verbetert namelijk je fitheid en weerbaarheid. Uiteraard houden we ons aan de regels van overheid en sportkoepels.

Als vereniging willen we jullie duidelijkheid geven wat kan en niet kan in een situatie die steeds verandert. Onze maatregelen sluiten aan bij het geldende risiconiveaus van het dashboard coronavirus van de rijksoverheid. Klik hier voor de huidige stand:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Afhankelijk van het risicoprofiel van onze veiligheidsregio IJsselland nemen we passende maatregelen. Er zijn  3 risiconiveau’s: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op moment van schrijven (10-10-2020) zitten we in risiconiveau waakzaam. De tegenstanders in onze competities zitten meestal in risiconiveau zorgelijk.

Situatie risiconiveau waakzaam en zorgelijk – nu van toepassing 

Bij risiconiveau waakzaam en zorgelijk kunnen we trainen en kunnen de meeste wedstrijden doorgaan. Zodra het risiconiveau zorgelijk wordt bereikt, zullen we naleving van maatregelen strenger controleren en handhaven. Uiteraard zijn al onze maatregelen in lijn van de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Hygiëne en beschermende maatregelen op ons BPG Peters sportpark:

 • Kom alleen klachtenvrij naar de training, heb je klachten meld je af bij de trainer;
 • Is er Corona bij je geconstateerd, neem s.v.p. contact op met onze Corona-coördinator Serwin van Dijk;
 • Desinfecteer je handen bij aankomst op ons sportpark;
 • Maak alleen gebruik van het toilet als dit strikt noodzakelijk is;
 • Neem zelf voldoende eten en drinken mee, de kantine is gesloten;
 • Na een training of wedstrijd niet blijven hangen op of rond ons sportpark;

Competitiewedstrijden, uit:

 • Wedstrijden in veiligheidsniveau waakzaam en zorgelijk kunnen doorgaan;
 • We spelen geen uitwedstrijden in veiligheidsrisico’s met risiconiveau ernstig;
 • Het dragen van een mondkapje tijdens gezamenlijk rijden is verplicht;
 • Je dient zelf voor een mondkapje te zorgen, geen mondkapje, dan kun je niet mee;

Competitiewedstrijden, thuis:

 • Bij thuiswedstrijden tegen een club met risiconiveau ernstig, zal triage plaatsvinden;

Maatregelen tijdens wedstrijden:

 • Met meer dan het aangegeven aantal personen in de dug-out?
  Dan is het dragen van een mondkapje verplicht!;
  Voor spelers van 12 jaar en jonger is het dragen van een mondkapje niet verplicht maar aanbevolen;
 • Desinfecteer je handen na de warming-up en na elke wisseling van slagbeurt;
 • Desinfecteer het gezamenlijk materiaal na elke eigen slagbeurt;
 • Desinfecteer je handen direct na het opruimen van materiaal aan het eind van de wedstrijd;
 • Houd tijdens de wedstrijd waar mogelijk gepast afstand, dus geen gezamenlijke groepsyell, en afgroeten op afstand (gebruik je petje of geef applaus);

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur in overleg met trainer / leider kunnen besluiten een team uit competitie te halen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar en de tegenstander!

Maatregelen tijdens training:

 • Voorkom drukte in de dug-out. Het is niet nodig om met meer dan 3 mensen tegelijk in de dug-out te zijn. Een mondkapje is dan niet vereist;
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal;
 • Desinfecteer je handen regelmatig, tenminste elk half uur;
 • Desinfecteer je handen direct na het opruimen van materiaal aan het eind van de wedstrijd;
 • Houd tijdens de training waar mogelijk gepast afstand en geef elkaar voldoende ruimte, bijvoorbeeld tijdens instructiemomenten;

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur, trainer of leider speler(s) aanspreken. We vertrouwen erop dat dit nodig zal zijn. Wees zuinig op jezelf en weer respectvol en verantwoordelijkheid naar anderen!

Wintertrainingen:

Door externe partijen worden wintertrainingen verzorgd. Dit vinden we speltechnisch van enorm toegevoegde waarde en dit hebben we de afgelopen jaren aangemoedigd en financieel ondersteund.

Vanwege het verhoogde risicoprofiel van deze activiteit (noodzakelijke verplaatsing, gezamenlijk reizen, binnen sporten, in een grote groep vanuit diverse gebieden) hebben we als bestuur besloten dit deze winter niet aan te moedigen en niet finacieel te ondersteunen.

Deelname aan wintertrainingen kan wel, geheel op eigen verantwoordelijkheid. Het betreft immers geen clubactiviteit. We gaan kijken of we het gereserveerde budget voor de wintertrainingen kunnen gebruiken voor een lokaal aanbod met een veel lager risicoprofiel (niet reizen, geen gemengde groepen uit andere regio’s, etc.).

Zaaltrainingen

We gaan uitwerken hoe we verantwoord kunnen trainen in de zaal. We willen graag dat onze spelers en leden actief blijven en werken aan fitheid en weerbaarheid. We gaan de komende weken uitwerken of aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Fitness

We zijn in gesprek over invulling van extra trainingen bij Profitgym vanaf eind oktober tot en met december. De gedachten gaan uit naar zaaltrainingen van maximaal één uur in kleine groepen met uitsluitend Cubs leden. Dit maakt onderdeel uit van ons sportaanbod om te werken aan fitheid en weerbaarheid. Hierover later meer.

Risiconiveau ernstig – nog niet van toepassing

Indien we in het risiconiveau ernstig komen, zullen aanvullende maatregelen gelden. Dit werken we momenteel verder uit. We denken hierbij minimaal aanVolgen van algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

 • Geen wedstrijden, wel trainen waarbij maatregelen zullen worden gehandhaafd
 • Bij niet handhaven van maatregelen van spelers, zullen we spelers schorsen.

Vragen of opmerkingen:

Wij nemen de veiligheid van onze sporters, begeleiders en onze gasten serieus. Heeft u vragen, bekijk dan de veelgestelde vragen van de NOC*NSF.
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan hoor ik dit graag.

Stay safe and keep playing!

Serwin van Dijk (voorzitter Cubs Hardenberg)
06-38890088
serwinvandijk@gmail.com