Corona

Update: 262-11-2021: avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal Coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest. Hierdoor komen er zoveel mensen in het ziekenhuis terecht dat niet iedereen meer in het ziekenhuis terecht kan als dat nodig is. Daarom gaan er vanaf zondag  28-11 strenge maatregelen gelden om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. Op dit moment raakt dit onze sportaanbod raakt dit onze zaaltrainingen in sporthal “De Kamp” en is er tot 14 december geen sportaanbod. Omdat we de veiligheid van onze leden en eventuele bezoekers topprioriteit vinden, vragen we je aan de basisregels en maatregelen te houden. We hopen dat hierdoor we zo snel mogelijk weer sport kunnen aanbieden. We willen je vragen zelf actief te blijven en te blijven sporten. Juist nu! Sport en bewegen verbetert namelijk je fitheid en weerbaarheid.

#KeepFit #StaySave
Namens het bestuur en technische commissie

Basisregels

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
Ook als u al geprikt bent.

 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Coronatoegangsbewijs en legitimatie

Momenteel is er geen sportaanbod. Als er weer gesport mag worden, zullen we zolang dit van ons wordt gevraagd spelers en publiek als dat weer is toegestaan moeten voldoen aan de gezondheidscheck. Ook moet je een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatie tonen als je 18 jaar of ouder bent.  

Praktische informatie zaaltrainingen

Hieronder praktische informatie over onze zaaltrainingen in de periode van november 2021 tot en met maart 2022. De zaaltrainingen vinden plaats in Sporthal “De Kamp”, Doctor Albert Schweitzerlaan 1, Hardenberg. De trainingstijden zijn als volgt:

Pupillen/Aspiranten: vrijdagavond van 18:30u tot 20:00u
Junioren/Senioren: vrijdagavond van 20:00u tot 21:30u

LET OP: GEEN ZAALTRAININGEN T/M 10 DECEMBER 2021, DAARNA ONZEKER

In verband met de avondsluiting is er in iedergeval tot en met vrijdag 17  december geen zaaltrainingen. De oefenwedstrijd op 17 december tegen het team dat in 2019 Nederlands Kampioen Baseball5 gaat dus helaas ook niet door. De daarop volgende trainingen op vrijdagavond zijn onzeker. 14 december zal duidelijk worden of maatregelen blijven gelden of dat er aanpassingen komen. Ook zal binnen de Technische Commissie worden gesproken of we ons trainingsaanbod dan kunnen bijstellen.

In ieder geval geen training op:

vrijdag 3 december (ivm Sinterklaas en Corona avondsluiting)
vrijdag 10 december (ivm Corona avondsluiting)
vrijdag 17 december (ivm Corona avondsluiting)
vrijdag 24 december (kerstavond)
vrijdag 31 december (oudjaarsdag)

Trainer:

Niek Welleweerd geeft de trainingen samen met Michael Lachdo. We verwachten dat je Niek op tijd laat weten of je wel of niet bij de training(en) bent. Dit kan via een persoonlijk WhatsApp bericht aan Niek.

Namens het bestuur en technische commissie:

We vinden het jammer dat we momenteel geen sport kunnen aanbieden in de zaal. We doen een beroep op je eigen creativiteit en doorzettingsvermogen om actief te blijven en te sporten.  Zo kun je zelf actief werken aan gezondheid en weerstand. Om snelle verspreiding van het Coronavirus af te remmen, vragen we iedereen aan je aan de basisregels en maatregelen te houden in de hoop dat we snel weer kunnen sporten.

@StayFit, @StayActive @CubsTogether

Corona – beleid en afspraken bij Cubs Hardenberg

 

Bijgewerkt 26-11-2011 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
Bijgewerkt 06-11-2021 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
Bijgewerkt 08-02-2011 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
Bijgewerkt 07-11-2020 Onderstaand beleid verder uitgewerkt
Bijgewerkt 28-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zeer Ernstig.
Bijgewerkt 11-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zorgelijk.
Bijgewerkt 10-10-2020. Onderstaand beleid gecommuniceerd.

We vinden de veiligheid van onze leden en bezoekers topprioriteit. We zetten ons in om te kunnen blijven sporten zolang dit verantwoord kan. Sport en bewegen verbetert namelijk je fitheid en weerbaarheid. Uiteraard houden we ons aan de regels van overheid en sportkoepels.

Coronadashboard dd 2020-10-28

Als vereniging willen we jullie duidelijkheid geven wat kan en niet kan in een situatie die steeds verandert. Onze maatregelen sluiten aan bij het geldende risiconiveaus van het dashboard coronavirus van de rijksoverheid. Klik hier voor de huidige stand:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Afhankelijk van het risicoprofiel van onze veiligheidsregio IJsselland nemen we passende maatregelen. Er zijn  4 risiconiveau’s: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op moment van bijwerken (23-11-2021 zitten we in risiconiveau “Ernstig”.

Laatst bijgewerkte situatie risiconiveau: ernstig ! (d.d. 23-11-2021)

Risiconiveau zeer ernstig

Indien we in het risiconiveau zeer ernstig zitten, is sporten in clubverband niet vanzelfsprekend. We zullen kijken hoe we sport kunnen blijven stimuleren. We trainen en sporten zoveel mogelijk buiten of vanuit huis. We beoordelen of samen trainen verantwoord kan, en onder welke voorwaarden. Indien reizen noodzakelijk is, kijken we of dit verantwoord gezamenlijk kan en aanvullende maatregelen nodig of wenselijk zijn. We beperken tijdens activiteit zo veel mogelijk fysiek contact, ook bij de jeugd kiezen we bij voorkeur voor oefenvormen met weinig of geen fysiek contact. Hygiënemaatregelen volgen we zeer strikt op.

Uiteraard volgen we de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Risiconiveau ernstig 

Indien we in het risiconiveau ernstig komen, zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn om verantwoord te kunnen sporten. Samen sporten kan zeer beperkt. We spelen geen wedstrijden tegen ander clubs. Onderlinge wedstrijden kunnen bij de jeugd en onder aanvullende voorwaarden bij de senioren zijn mogelijk. Indien reizen noodzakelijk is, vragen we je zelf te overwegen of samen reizen verstandig is. Reis je toch samen met mensen buiten je gezin, raden we het gebruik van een mondkapje aan. We mogen gezamenlijk trainen, maar zien toe op het naleven van basisregels.

We volgen uiteraard de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Risiconiveau waakzaam en zorgelijk

Bij risiconiveau waakzaam en zorgelijk kunnen we trainen en kunnen de meeste wedstrijden doorgaan. Zodra het risiconiveau zorgelijk wordt bereikt, zullen we toezien op naleving en mogelijk controleren en en handhaven. Uiteraard zijn al onze maatregelen in lijn van de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Basis maatregelen:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
  Ook als u al geprikt bent.

  • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
   Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
  • Geef andere mensen geen hand.
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Zorg voor frisse lucht in huis.

Competitiewedstrijden, uit:

 • Wedstrijden in veiligheidsniveau waakzaam en zorgelijk kunnen doorgaan;
 • We spelen geen uitwedstrijden in veiligheidsrisico’s met risiconiveau ernstig of zeer ernstig;
 • Het dragen van een mondkapje tijdens gezamenlijk rijden in verenigingsverband is sterk aanbevolen;
 • Je dient zelf voor een mondkapje te zorgen.

Competitiewedstrijden, thuis:

 • Bij thuiswedstrijden zal een gezondheidscheck plaatsvinden van eigen team, tegenstander, begeleiders en eventueel publiek;

Maatregelen tijdens wedstrijden:

 • Zoek tijdens de wedstrijd elkaar niet op als dit niet nodig is en bewaar afstand waar het kan. Dus geen gezamenlijke groepsyell, en afgroeten op afstand (gebruik je petje of geef applaus);

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur in overleg met trainer / leider kunnen besluiten een team uit competitie te halen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar en de tegenstander!

Maatregelen tijdens training:

 • Voorkom drukte in de dug-out. Het is niet nodig om met meer dan 3 mensen tegelijk in de dug-out te zijn;
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal;
 • Was je handen regelmatig;
 • Was je handen direct na het einde van de training of wedstrijd;
 • Houd tijdens de training afstand waar het kan en geef elkaar voldoende ruimte, bijvoorbeeld tijdens instructiemomenten;

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur, trainer of leider speler(s) aanspreken. We vertrouwen erop dat dit nodig zal zijn. Wees zuinig op jezelf en weer respectvol en verantwoordelijkheid naar anderen!

Externe trainingen en activiteiten:

Door externe partijen worden soms hele leuke en nuttige trainingen en evenementen verzorgd. De wintertrainingen is hiervan een goed voorbeeld. Wij vinden de wintertrainingen speltechnisch van enorm toegevoegde waarde en dit hebben we de afgelopen jaren aangemoedigd en financieel ondersteund. Ook  voor 2021/2022 hebben we besloten dit te doen. Vlak voor de start van deze trainingen vonden we dat ondanks het verhoogde risicoprofiel* van deze activiteit dit verantwoord kon door de maatregelen die de overheid en de organiserende partij hebben getroffen.  . Deelname aan wintertrainingen of andere honkbal activiteiten juichen we toe, maar blijft wel op eigen verantwoordelijkheid. Het betreft immers geen clubactiviteit.
* noodzakelijke verplaatsing, gezamenlijk reizen, binnen sporten, in een grote groep vanuit diverse gebieden geven een hoger risico om met Corona in aanraking te komen of bij te dragen in snellere verspreiding

Zaaltrainingen

We kunnen gelukkig in de winterperiode trainen in de zaal. We willen graag dat onze spelers en leden actief blijven en werken aan fitheid en weerbaarheid. Door je aan de basisregels te houden en wij als vereniging aanvullende maatregelen van de overheid zullen volgen, hebben we voldoende voorzorg getroffen dat iedereen die dit wil, verantwoord kan sporten ongeacht de leeftijd.

Fitness

We hadden extra trainingen bij Profitgym geregeld voor eind 2020. Dit staat geparkeerd. Ook doordat we in 2021 de zaaltrainingen eerder starten, is er bijna het hele jaar sportaanbod. De gedachten gingen rond fitness gingen uit naar zaaltrainingen van maximaal één uur in kleine groepen met uitsluitend Cubs leden. We zullen voor komend seizoen dit sportaanbod heroverwegen voor introductie.

Individueel sporten

We moedigen eigen activiteit aan. In welke vorm dan ook. Gelukkig mag je nog wandelen, fietsen of hardlopen.  Heb je behoefte aan afwisseling en wat ondersteuning, hieronder een tip:

 • Installeer de gratis app Nike Training Club en stel een schema in die je leuk en nuttig lijkt.

Vragen of opmerkingen:

Wij nemen de veiligheid van onze sporters, begeleiders en onze gasten serieus. Heeft je vragen, bekijk de site van de NOC NSF met veelgestelde vragen.
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan hoor ik dit graag.

Stay safe and keep playing!

Serwin van Dijk
06-38890088
serwinvandijk@gmail.com