Corona

Update 14-01-2022: sport weer open per 15-01-2022

Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient er wel rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstandsregels die verplicht zijn als die de sportbeoefening niet in de weg staat.

Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs vereist, bij de buitensport geldt dat voor bepaalde voorzieningen binnen. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten, en voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties.

Onderlinge wedstrijden zijn binnen en buiten toegestaan binnen de eigen sportvereniging. Publiek is niet toegestaan en de sportkantines zijn alleen geopend voor afhaal.

We kijken wanneer en hoe het sportaanbod weer kan worden opgestart. In eerste instantie gaat het dan om onze zaaltrainingen in sporthal “De Kamp”. Omdat we de veiligheid van onze leden en eventuele bezoekers erg belangrijk vinden, vragen we je aan de basisregels en maatregelen te houden. We hopen snel te kunnen berichten dat er weer getraind kan worden.

#KeepFit #StaySave
Namens het bestuur en technische commissie

Basisregels

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
Ook als u al geprikt bent.

 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Coronatoegangsbewijs en legitimatie

Vrijwel alle sportactiviteiten binnen én buiten zijn weer mogelijk. Bij binnensportlocaties en binnenruimtes van sportaccomodaties moeten volwassenen wel een coronatoegangsbewijs kunnen overhandigen. Met een coronatoegangsbewijs kunnen beoefenaars aantonen dat zij gevaccineerd, getest of onlangs hersteld van het coronavirus zijn. Daarnaast geldt dat voor de binnenruimtes voor iedereen van 13 jaar en ouder is daarnaast het dragen van een mondkapje verplicht.

Praktische informatie zaaltrainingen

Hieronder praktische informatie over onze zaaltrainingen in de periode van november 2021 tot en met maart 2022. De zaaltrainingen vinden plaats in Sporthal “De Kamp”, Doctor Albert Schweitzerlaan 1, Hardenberg. De trainingstijden zijn als volgt:

Pupillen/Aspiranten: vrijdagavond van 18:30u tot 20:00u
Junioren/Senioren: vrijdagavond van 20:00u tot 21:30u

LET OP: ZAALTRAININGEN WORDEN WEER OPGESTART

Binnen de Technische Commissie worden gesproken over herstart van ons trainingsaanbod, je hoort zo snel mogelijk.

Trainer:

Niek Welleweerd geeft de trainingen samen met Michael Lachdo. We verwachten dat je Niek op tijd laat weten of je wel of niet bij de training(en) bent. Dit kan via een persoonlijk WhatsApp bericht aan Niek.

Namens het bestuur en technische commissie:

We vinden het heel fijn dat we snel weer kunnen sporten, ook in de zaal. We vragen iedereen om zich aan de basisregels en maatregelen te houden in de hoop dat we er snel weer meer kan..

@StayFit, @StayActive @CubsTogether

Corona – beleid en afspraken bij Cubs Hardenberg

 

Bijgewerkt 15-01-2022 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
B
ijgewerkt 26-11-2011 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
Bijgewerkt 06-11-2021 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
Bijgewerkt 08-02-2011 onderstaand beleid waar nodig bijgesteld
Bijgewerkt 07-11-2020 Onderstaand beleid verder uitgewerkt
Bijgewerkt 28-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zeer Ernstig.
Bijgewerkt 11-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zorgelijk.
Bijgewerkt 10-10-2020. Onderstaand beleid gecommuniceerd.

We vinden de veiligheid van onze leden en bezoekers topprioriteit. We zetten ons in om te kunnen blijven sporten zolang dit verantwoord kan. Sport en bewegen verbetert namelijk je fitheid en weerbaarheid. Uiteraard houden we ons aan de regels van overheid en sportkoepels.

Coronadashboard dd 2020-10-28

Als vereniging willen we jullie duidelijkheid geven wat kan en niet kan in een situatie die steeds verandert. Onze maatregelen sluiten aan bij het geldende risiconiveaus van het dashboard coronavirus van de rijksoverheid. Klik hier voor de huidige stand:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Afhankelijk van het risicoprofiel van onze veiligheidsregio IJsselland nemen we passende maatregelen. Er zijn  3 risiconiveau’s: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op moment van bijwerken (15-01-2022 zitten we in risiconiveau “Ernstig”.

Laatst bijgewerkte situatie risiconiveau: ernstig ! (d.d. 15-01-2022)

Risiconiveau zeer ernstig

Indien we in het risiconiveau zeer ernstig zitten, is sporten in clubverband niet vanzelfsprekend. We zullen kijken hoe we sport kunnen blijven stimuleren. We trainen en sporten zoveel mogelijk buiten of vanuit huis. We beoordelen of samen trainen verantwoord kan, en onder welke voorwaarden. Indien reizen noodzakelijk is, kijken we of dit verantwoord gezamenlijk kan en aanvullende maatregelen nodig of wenselijk zijn. We beperken tijdens activiteit zo veel mogelijk fysiek contact, ook bij de jeugd kiezen we bij voorkeur voor oefenvormen met weinig of geen fysiek contact. Hygiënemaatregelen volgen we zeer strikt op.

Uiteraard volgen we de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Risiconiveau ernstig 

Indien we in het risiconiveau ernstig komen, zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn om verantwoord te kunnen sporten. Samen sporten kan beperkt. We spelen geen wedstrijden tegen ander clubs. Onderlinge wedstrijden kunnen bij de jeugd en onder aanvullende voorwaarden bij de senioren zijn mogelijk. Indien reizen noodzakelijk is, vragen we je zelf te overwegen of samen reizen verstandig is. Reis je toch samen met mensen buiten je gezin, raden we het gebruik van een mondkapje aan. We mogen gezamenlijk trainen, maar zien toe op het naleven van basisregels.

We volgen uiteraard de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Risiconiveau waakzaam en zorgelijk

Bij risiconiveau waakzaam en zorgelijk kunnen we trainen en kunnen de meeste wedstrijden doorgaan. Zodra het risiconiveau zorgelijk wordt bereikt, zullen we toezien op naleving en mogelijk controleren en en handhaven. Uiteraard zijn al onze maatregelen in lijn van de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Basis maatregelen:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
  Ook als u al geprikt bent.
 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Competitiewedstrijden, uit:

 • Wedstrijden in veiligheidsniveau waakzaam en zorgelijk kunnen doorgaan;
 • We spelen geen uitwedstrijden in veiligheidsrisico’s met risiconiveau ernstig of zeer ernstig;
 • Het dragen van een mondkapje tijdens gezamenlijk rijden in verenigingsverband is sterk aanbevolen;
 • Je dient zelf voor een mondkapje te zorgen.

Competitiewedstrijden, thuis:

 • Bij thuiswedstrijden zal een gezondheidscheck plaatsvinden van eigen team, tegenstander, begeleiders en eventueel publiek;

Maatregelen tijdens wedstrijden:

 • Zoek tijdens de wedstrijd elkaar niet op als dit niet nodig is en bewaar afstand waar het kan. Dus geen gezamenlijke groepsyell, en afgroeten op afstand (gebruik je petje of geef applaus);

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur in overleg met trainer / leider kunnen besluiten een team uit competitie te halen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar en de tegenstander!

Maatregelen tijdens training:

 • Voorkom drukte in de dug-out. Het is niet nodig om met meer dan 3 mensen tegelijk in de dug-out te zijn;
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal;
 • Was je handen regelmatig;
 • Was je handen direct na het einde van de training of wedstrijd;
 • Houd tijdens de training afstand waar het kan en geef elkaar voldoende ruimte, bijvoorbeeld tijdens instructiemomenten;

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur, trainer of leider speler(s) aanspreken. We vertrouwen erop dat dit nodig zal zijn. Wees zuinig op jezelf en weer respectvol en verantwoordelijkheid naar anderen!

Externe trainingen en activiteiten:

Door externe partijen worden soms hele leuke en nuttige trainingen en evenementen verzorgd. De wintertrainingen is hiervan een goed voorbeeld. Wij vinden de wintertrainingen speltechnisch van enorm toegevoegde waarde en dit hebben we de afgelopen jaren aangemoedigd en financieel ondersteund. In november en december 2021 heeft dit doorgang gevonden en hebben we dit ondersteund omdat we van mening waren dat het op dat moment verantwoord kon door de maatregelen die de overheid en de organiserende partij hebben getroffen.  Deelname aan wintertrainingen of andere honkbal activiteiten juichen we toe, maar blijft wel op eigen verantwoordelijkheid. Het betreft immers geen clubactiviteit.
* noodzakelijke verplaatsing, gezamenlijk reizen, binnen sporten, in een grote groep vanuit diverse gebieden geven een hoger risico om met Corona in aanraking te komen of bij te dragen in snellere verspreiding

Zaaltrainingen

We kunnen gelukkig in de winterperiode trainen in de zaal. We willen graag dat onze spelers en leden actief blijven en werken aan fitheid en weerbaarheid. Door je aan de basisregels te houden en wij als vereniging aanvullende maatregelen van de overheid zullen volgen, hebben we voldoende voorzorg getroffen dat iedereen die dit wil, verantwoord kan sporten ongeacht de leeftijd.

Fitness

We hadden extra trainingen bij Profitgym geregeld voor eind 2020. Dit staat geparkeerd. Ook doordat we in 2021 de zaaltrainingen eerder starten, is er bijna het hele jaar sportaanbod. De gedachten gingen rond fitness gingen uit naar zaaltrainingen van maximaal één uur in kleine groepen met uitsluitend Cubs leden. We zullen voor komend seizoen dit sportaanbod heroverwegen voor introductie.

Individueel sporten

We moedigen eigen activiteit aan. In welke vorm dan ook. Gelukkig mag je nog wandelen, fietsen of hardlopen.  Heb je behoefte aan afwisseling en wat ondersteuning, hieronder een tip:

 • Installeer de gratis app Nike Training Club en stel een schema in die je leuk en nuttig lijkt.

Vragen of opmerkingen:

Wij nemen de veiligheid van onze sporters, begeleiders en onze gasten serieus. Heeft je vragen, bekijk de site van de NOC NSF met veelgestelde vragen.
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kun je deze aan één van onze bestuurders stellen.

Stay safe and keep playing!