Corona

Update 08-03-2021: kleine aanpassingen coronaregels vanaf 16 maart

Het kabinet heeft maandagavond aangekondigd de huidige lockdown met twee weken te verlengen, tot en met 30 maart. Wel liet premier Mark Rutte weten per 16 maart enkele aanpassingen door te voeren. Voor onze sport verruimt het kabinet de groepsgrootte voor buitensporters van 27 jaar en ouder. Zij mogen per dinsdag 16 maart buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden.

Hygiëne en beschermende maatregelen op ons BPG Peters sportpark:

 • Kom alleen klachtenvrij naar de training, heb je klachten meld je af bij de trainer;
 • Was je handen voordat je naar de training komt;
 • Maak alleen gebruik van het toilet als dit strikt noodzakelijk is;
 • Neem zelf voldoende eten en drinken mee, de kantine is gesloten;
 • Na een training of wedstrijd niet blijven hangen op of rond ons sportpark;

Sporten vanaf 27 jaar

 • Sport buiten;
 • Sporten alleen, of met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Vanaf 16 maart met maximaal 4 personen.
 • Deze regels gelden voor mensen van 27 jaar en ouder.

Sporten tot 27 jaar

 • De afstandregels gelden tijdens het sporten niet voor spelers tot 27 jaar .
 • Zij mogen wel buiten sporten met meer dan 2 of 4 personen .

Wat kan er wel:

Gelukkig kan er steeds meer buiten gesport worden. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vinden nog geen reguliere training plaatsvinden. Na het ingaan van de zomertijd (28 maart 2021) zullen de reguliere trainingen starten. We hopen uiteraard dat er na 30 maart nog meer mogelijkheden komen.
 • Zoek gerust een paar trainingsmaatjes om een keer in het weekend te trainen,  een balletje te gooien of te slaan;
 • Blijf werken aan aan een gezond gewicht ( op 01-03-2021 wil ik … kilo wegen);
 • Installeer de gratis app Nike Training Club en stel een schema in die je leuk en nuttig lijkt;
 • Werk naast kracht en lenigheid ook aan je conditie;
 • Pak vaker de fiets in plaats van de auto;
 • Ga ook eens lopen in plaats van op de fiets.

Namens het bestuur en de technische commissie

Serwin van Dijk (voorzitter)
Keep safe, keep fit!

Corona – beleid en afspraken bij Cubs Hardenberg

Bijgewerkt 08-02-201 onderstaand beleid waar mogelijk bijgesteld
Bijgewerkt 07-11-2020 Onderstaand beleid verder uitgewerkt
Bijgewerkt 28-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zeer Ernstig.
Bijgewerkt 11-10-2020. Risiconiveau veiligheidsregio IJsselland naar Zorgelijk.
Bijgewerkt 10-10-2020. Onderstaand beleid gecommuniceerd. 

We vinden de veiligheid van onze leden en bezoekers topprioriteit. We zetten ons in om te kunnen blijven sporten zolang dit verantwoord kan. Sport en bewegen verbetert namelijk je fitheid en weerbaarheid. Uiteraard houden we ons aan de regels van overheid en sportkoepels.

Coronadashboard dd 2020-10-28

Als vereniging willen we jullie duidelijkheid geven wat kan en niet kan in een situatie die steeds verandert. Onze maatregelen sluiten aan bij het geldende risiconiveaus van het dashboard coronavirus van de rijksoverheid. Klik hier voor de huidige stand:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Afhankelijk van het risicoprofiel van onze veiligheidsregio IJsselland nemen we passende maatregelen. Er zijn  4 risiconiveau’s: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op moment van bijwerken (08-03-20201 zitten we in risiconiveau zeer ernstig.

Huidige situatie risiconiveau zeer ernstig !

Risiconiveau zeer ernstig

Indien we in het risiconiveau zeer ernstig zitten, is sporten in clubverband niet vanzelfsprekend. We zullen kijken hoe we sport kunnen blijven stimuleren. We trainen en sporten zoveel mogelijk buiten of vanuit huis. Samen trainen kan voor de leeftijd tot 27 jaar. Vanaf 27 jaar trainen we tot 16 maart in tweetallen, vanaf 16 maart met maximaal 4 personen. Indien reizen noodzakelijk is, kan dit niet gezamenlijk. We voorkomen tijdens activiteit fysiek contact, ook bij de jeugd kiezen we bij voorkeur voor oefenvormen met weinig of geen fysiek contact. Hygiënemaatregelen volgen we zeer strikt op.

Uiteraard volgen we de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Risiconiveau ernstig

Indien we in het risiconiveau ernstig komen, zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn om verantwoord te kunnen sporten. Samen sporten kan zeer beperkt. We spelen geen wedstrijden tegen ander clubs. Onderlinge wedstrijden kunnen bij de jeugd en in aangepaste vorm bij de senioren.
Indien reizen noodzakelijk is, doen we dit niet gezamenlijk. We kijken naar mogelijkheden om in kleine groepen gezamenlijk te trainen. Bij volwassen vermijden we elk fysiek contact en ook bij de jeugd vragen we om zoveel mogelijk afstand te nemen. Hygiënemaatregelen zijn belangrijk en naleving wordt gecontroleerd.

We volgen uiteraard de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Risiconiveau waakzaam en zorgelijk

We hopen snel weer terug te zijn bij dit risico-niveau omdat onze sport met enige maatregelen door kan gaan. Daarom is dit hieronder verder concreet uitgewerkt.

Bij risiconiveau waakzaam en zorgelijk kunnen we trainen en kunnen de meeste wedstrijden doorgaan. Zodra het risiconiveau zorgelijk wordt bereikt, zullen we naleving van maatregelen strenger controleren en handhaven. Uiteraard zijn al onze maatregelen in lijn van de algemene richtlijnen van Rijksoverheid, NOC*NSF, KNBSB en gemeente.

Hygiëne en beschermende maatregelen op ons BPG Peters sportpark:

 • Kom alleen klachtenvrij naar de training, heb je klachten meld je af bij de trainer;
 • Is er Corona bij je geconstateerd, neem s.v.p. contact op met onze Corona-coördinator Serwin van Dijk;
 • Was je handen voordat je naar de training komt;
 • Maak alleen gebruik van het toilet als dit strikt noodzakelijk is;
 • Neem zelf voldoende eten en drinken mee, de kantine is gesloten;
 • Na een training of wedstrijd niet blijven hangen op of rond ons sportpark;

Competitiewedstrijden, uit:

 • Wedstrijden in veiligheidsniveau waakzaam en zorgelijk kunnen doorgaan;
 • We spelen geen uitwedstrijden in veiligheidsrisico’s met risiconiveau ernstig;
 • Het dragen van een mondkapje tijdens gezamenlijk rijden is verplicht;
 • Je dient zelf voor een mondkapje te zorgen, geen mondkapje, dan kun je niet mee;

Competitiewedstrijden, thuis:

 • Bij thuiswedstrijden tegen een club met risiconiveau ernstig, zal triage plaatsvinden;

Maatregelen tijdens wedstrijden:

 • Met meer dan het aangegeven aantal personen in de dug-out?
  Dan is het dragen van een mondkapje verplicht!;
  Voor spelers van 12 jaar en jonger is het dragen van een mondkapje niet verplicht maar aanbevolen;
 • Desinfecteer je handen na de warming-up en na elke wisseling van slagbeurt;
 • Desinfecteer het gezamenlijk materiaal na elke eigen slagbeurt;
 • Desinfecteer je handen direct na het opruimen van materiaal aan het eind van de wedstrijd;
 • Houd tijdens de wedstrijd waar mogelijk gepast afstand, dus geen gezamenlijke groepsyell, en afgroeten op afstand (gebruik je petje of geef applaus);

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur in overleg met trainer / leider kunnen besluiten een team uit competitie te halen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar elkaar en de tegenstander!

Maatregelen tijdens training:

 • Voorkom drukte in de dug-out. Het is niet nodig om met meer dan 3 mensen tegelijk in de dug-out te zijn. Een mondkapje is dan niet vereist;
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal;
 • Desinfecteer je handen regelmatig, tenminste elk half uur;
 • Desinfecteer je handen direct na het opruimen van materiaal aan het eind van de wedstrijd;
 • Houd tijdens de training waar mogelijk gepast afstand en geef elkaar voldoende ruimte, bijvoorbeeld tijdens instructiemomenten;

* Bij het niet naleven van bovenstaande maatregelen, zal het bestuur, trainer of leider speler(s) aanspreken. We vertrouwen erop dat dit nodig zal zijn. Wees zuinig op jezelf en weer respectvol en verantwoordelijkheid naar anderen!

Wintertrainingen:

Door externe partijen worden wintertrainingen verzorgd. Dit vinden we speltechnisch van enorm toegevoegde waarde en dit hebben we de afgelopen jaren aangemoedigd en financieel ondersteund. Vanwege het verhoogde risicoprofiel van deze activiteit (noodzakelijke verplaatsing, gezamenlijk reizen, binnen sporten, in een grote groep vanuit diverse gebieden) hebben we als bestuur besloten dit deze winter niet aan te moedigen en niet financieel te ondersteunen.
Deelname aan wintertrainingen kan wel, geheel op eigen verantwoordelijkheid. Het betreft immers geen clubactiviteit. We gaan kijken of we het gereserveerde budget voor de wintertrainingen kunnen gebruiken voor een lokaal aanbod met een veel lager risicoprofiel (niet reizen, geen gemengde groepen uit andere regio’s, etc.).

Zaaltrainingen

We gaan uitwerken hoe we verantwoord kunnen trainen in de zaal. We willen graag dat onze spelers en leden actief blijven en werken aan fitheid en weerbaarheid. We onderzoeken de mogelijkheid om voor onze jeugd tot 18 jaar eerder dan januari te starten met zaaltrainingen.

Fitness

We hadden extra trainingen bij Profitgym geregeld vanaf eind oktober tot en met december. De gedachten gingen daarbij uit naar zaaltrainingen van maximaal één uur in kleine groepen met uitsluitend Cubs leden. Dit maakt onderdeel uit van ons sportaanbod om te werken aan fitheid en weerbaarheid. Door toename van aantal besmettingen hebben we dit niet doorgezet. Wellicht een alternatief:

 • Installeer de gratis app Nike Training Club en stel een schema in die je leuk en nuttig lijkt.

Vragen of opmerkingen:

Wij nemen de veiligheid van onze sporters, begeleiders en onze gasten serieus. Heeft u vragen, bekijk dan de veelgestelde vragen van de NOC*NSF.
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan hoor ik dit graag.

Stay safe and keep playing!

Serwin van Dijk (voorzitter Cubs Hardenberg)
06-38890088
serwinvandijk@gmail.com